+SDB | מיתוג ועיצוב

מיתוג לsafe deposit box מבית malca amit
sdb+ היא כספת יוקרתית לשמירה על חפצים יקרי ערך הניתנת  להעברה ממשרדי חברת הכספות לאדם הפרטי. העבודה נעשתה בתפקידי במשרד מיתוג OrderArt –
העבודה כללה מיתוג, עיצוב לוגו בניית שפה גרפית, ושיוק דיגיטלי

SDB1